Thông tin

Thông tin:

Tham gia cuộc phiêu lưu của Steve, nơi đầy những cuộc phiêu lưu. Giết những sinh vật bí ẩn và quái vật như thây ma dưới nước trong Steve Adventurecraft aqua, trốn thoát vì không thể giết chúng! xem ra, quái vật ở khắp mọi nơi! Đánh bại các cấp độ và thống trị nước! Giết quái vật, thu thập cá và chất nhờn!

Cách chơi:

* WASD + F / Điều khiển cảm ứng di động

Back to Top