Thông tin

Thông tin:

Nhiệm vụ không gian – Một nhân vật trong Among Us sống sót và phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong không gian! Bạn cần hoàn thành mọi nhiệm vụ để sửa chữa con tàu của mình và đừng để kẻ thù bắt được bạn! Bạn có thể chọn các giao diện khác nhau cho nhân vật của mình trong menu hình đại diện. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ khác nhau để tồn tại và giành chiến thắng.

Cách chơi:

WASD để di chuyển.và dùng chuột để tương tác.

Back to Top