Thông tin

Thông tin:

Có vẻ như việc thu thập stickman chạy các trò chơi arcade như Crowd Stack Race 3D là phổ biến trong những ngày này. Với các đội stickman đầy màu sắc 3D trên nền tảng, bạn cần thu thập càng nhiều thành viên stickman có cùng màu sắc hiện tại của mình nếu bạn muốn nhận được nhiều điểm hơn. Tôi hy vọng bạn sẽ hoàn thành tất cả các cấp độ và tận hưởng chúng!

Cách chơi:

Kéo để chơi.

Back to Top