Thông tin

Thông tin:

Nhảy lên mái nhà để đạt được mục tiêu! Làm lại trò chơi cũ “Gum Adventures” với rất nhiều cải tiến và tính năng.

Cách chơi:

WASD / Các phím mũi tên để di chuyển.

Back to Top