Thông tin

Thông tin:

Từ dòng Mini xuất hiện một trò chơi platformer khác có tên Mini Sticky. Trong trò chơi này, bạn sẽ là một chú thỏ nhỏ màu hồng dễ thương cần lấy kẹo để lên cấp độ tiếp theo. Hãy để ý đến kẻ thù, gai và chất dính màu hồng trên nền tảng vì một khi bạn bước lên nó, lựa chọn duy nhất là nhảy ra khỏi nó. Chơi ngay và xem bạn có thể hoàn thành bao nhiêu cấp độ.

Cách chơi:

WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy.

Back to Top