Thông tin

Thông tin:

Snail Bob 5 là một trò chơi phiêu lưu trong đó bạn cần giúp chú ốc sên Bob đi gặp bạn gái của mình, nhưng có vẻ như con đường đó quá xa nhà anh ấy. Giúp anh ta tránh một cái bẫy và đến được cánh cửa tiếp theo.

Cách chơi:
  • Trên máy tính sử dụng chuột để chơi.
  • Back to Top