Thông tin

Thông tin:

Khối 2048 khó nắm bắt gần như nằm trong tầm tay của bạn. Kết hợp và đếm các khối của bạn. Đạt được điểm số ngày càng cao hơn, rèn luyện trí óc của bạn trong quá trình này.

Cách chơi:
  • Trên máy tính sử dụng chuột để chơi.
  • Back to Top