Thông tin

Thông tin:

Trong phần đầu tiên của cuộc phiêu lưu, các anh hùng của chúng ta đến Trái đất bằng một con tàu vũ trụ mà họ tìm thấy. Nhưng kẻ thù của họ trong không gian đuổi theo và bao vây họ trước khi họ có thể đi nửa vòng Trái đất! Lần này, họ bị bắt bởi những người ngoài hành tinh và gửi đến một nhà tù khác ở hành tinh khác!

Cách chơi:

Người chơi 1: “W, A, S, D” và “F” (Ngoài ra, bạn có thể nhảy đôi và có thể treo trên tường) Người chơi 2: “Phím mũi tên” và “K, L”

Back to Top