Thông tin

Thông tin:

Bạn có thích chơi gôn hay không? Bạn cần đưa bóng gôn vào lỗ. Ném bóng vào lỗ, vượt qua mức. Vượt qua 11 cấp độ khác nhau và kết thúc trò chơi. bánh xe rất thử thách và chông gai đang chờ đợi bạn.

Cách chơi:

Kéo và thả / Chuột Trái Nhấp chuột Tạm dừng “P” Khởi động lại “R”

Back to Top