Thông tin

Thông tin:

Người lính cứu hỏa và cô gái nước bị nhốt trong một mê cung, bạn có thể giúp họ tìm ra lối thoát? Trong trò chơi vui nhộn 2 người chơi này, bạn cạnh tranh để tìm ra con đường ngắn nhất nhanh hơn. Con đường bạn đi càng ngắn thì điểm càng cao.

Cách chơi:

Cậu bé lửa – Mũi tên, Cô gái nước – WASD.

Back to Top