Thông tin

Thông tin:

Lửa Và Nước Sinh Tồn 4 – cấp độ mới, thử thách mới. Fireboy and Watergirl ở một hòn đảo Isolated. Có rất nhiều quái vật hung dữ, kẻ ăn thịt người và các cơ quan khác. Đầy nguy hiểm. Hãy đến và giúp họ thoát khỏi nó.

Cách chơi:

P1: A D Di chuyển W Nhảy P2: ← → Di chuyển ↑ Nhảy

Back to Top