Thông tin

Thông tin:

Trong trò chơi người chạy này, có một bông cải xanh dễ thương phải vượt qua chướng ngại vật một cách thận trọng và không đâm vào chúng. Hãy cẩn thận vì nếu bạn có va chạm với chướng ngại vật, bạn sẽ mất trò chơi! Dần dần, tốc độ của trò chơi được tăng lên để làm cho nó thậm chí còn khó khăn hơn!

Cách chơi:
Back to Top