Thông tin

Thông tin:

Trải nghiệm cậu bé giao bánh pizza giỏi nhất trong thị trấn! – Big Pizza Delivery Boy Simulator Game

Cách chơi:

– Trình mô phỏng cậu bé giao bánh pizza gây nghiện – Giao thông trên đường thành phố – Nhiệm vụ giao bánh pizza lớn dựa trên thời gian

Back to Top