Thông tin

Thông tin:

Khi gặp các cung đường khác nhau, lốp xe phù hợp với các địa hình khác nhau đã được lựa chọn và có thể xem xét tốc độ chung của xe, ngược lại sẽ ngày càng chậm hơn – Wheel Race 3D

Cách chơi:

Khi gặp các cung đường khác nhau đã chọn loại lốp phù hợp với các địa hình khác nhau, có thể xem lại tốc độ chung của xe

Back to Top