Thông tin

Thông tin:

Bạn đã sẵn sàng cho một chuyến đi đường. Lái xe của bạn trên những con đường khác nhau và nhận tiền. Mua một chiếc xe mới và thay đổi chúng. Hãy nhớ rằng bạn phải đón xe bên phải đối với một số xe tải. Hoàn thành 20 cấp độ và kết thúc chuyến đi trên đường. Chúc may mắn – Chuyến Đi Đường Bộ

Cách chơi:

mũi tên hoặc màn hình cảm ứng

Back to Top