Thông tin

Thông tin:

Tránh giao thông khi bạn cố gắng về đích. Một phiên bản vui nhộn theo chủ đề Giáng sinh của Traffic Run – Giao Thông Giáng Sinh

Cách chơi:

Nhấn để lái, nhả để phanh

Back to Top