Thông tin

Thông tin:

Một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu trong DobCorp Những người đặc biệt được gọi là Stickman Team Force được tuyển dụng để mang lại trật tự cho thế giới, nơi một tổ chức với công nghệ cao muốn chiếm lấy các đường phố trên thế giới giúp chấm dứt mối đe dọa và trở thành một nhà lãnh đạo.

Cách chơi:

z hoặc Nhấp để Bắn c Thay đổi Không gian Anh hùng thành Đặc biệt

Back to Top