Thông tin

Thông tin:

Pyramid Solitaire sẽ đưa bạn vào sâu trong kim tự tháp, và sẽ cho bạn thấy trò chơi thẻ bài cổ điển đã làm kinh ngạc nhiều người chơi trước bạn. Bạn sẽ quản lý để xóa kim tự tháp và làm sáng tỏ bí mật?

Bạn có thể chơi game solitaire chọn lọc của chúng tôi: Solitaire 247

Cách chơi:

xóa kim tự tháp trên sân chơi bằng cách thực hiện các kết hợp của 13 điểm. Quân Át có giá trị là 1 điểm, và quân Jack, Nữ hoàng và Vua có giá trị tương ứng là 11, 12 và 13 điểm. Bạn càng thực hiện nhiều kết hợp trong một hàng, bạn càng nhận được nhiều điểm! Thẻ Pharaoh đặc biệt sẽ kết hợp với mọi thẻ khác.

Back to Top