Thông tin

Thông tin:

Solitaire 247 là một loại Klondike Solitaire, còn thường được gọi là Solitaire. Đây là một loại trò chơi bài được chơi bởi một người, Solitaire 247 có thể được chơi trực tiếp trên máy tính hoặc với một bộ bài tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể chơi trực tiếp tại Solitaire 247.

Cách chơi:

Sử dụng chuột để chơi,và xem thêm hướng dẫn trong trò chơi.

Back to Top