Thông tin

Thông tin:
Một phi hành gia từ ngoài không gian lên đường tìm kiếm trên thế giới cho người phụ nữ anh yêu.
Một trò chơi vui nhộn với 20 cấp độ khác nhau và 20 thử thách khác nhau. Vượt qua các cấp độ và
tiếp cận người phụ nữ bạn yêu.

Cách chơi:

Chỉ cần nhảy là đủ trong trò chơi. Chạm vào màn hình hoặc nhấp chuột để nhảy!

Back to Top