Thông tin

Thông tin:

Khi Giáng sinh sắp đến gần, chúng tôi có một trò chơi hoàn hảo để đặt bạn vào trạng thái tâm trí dịp lễ và nó được gọi là Giao hàng cho ông già Noel. Trong trò chơi Giáng sinh mới dành cho thanh thiếu niên này, bạn sẽ hỗ trợ ông già Noel chuyển quà cho những đứa trẻ lớn vào đêm Giáng sinh trong khi tránh xa Grinch, kẻ cần nhờ tay ông già Noel lấy quà – Ông Già Noel Giao Hàng Giáng Sinh

Cách chơi:

WASD / Phím mũi tên để lái xe. KHÔNG GIAN cho Boost.

Back to Top