Thông tin

Thông tin:

Một trò chơi solitaire để xây dựng một dinh thự từ dưới lên trên bằng cách đặt các thẻ thông qua phép tính. Có hai khó khăn trong trò chơi này. Ở chế độ bình thường và chế độ cứng. Ở chế độ bình thường, bạn cần xây một dinh thự 4 tầng, trong chế độ khó, bạn cần xây một dinh thự 5 tầng.

Bạn có thể chơi game solitaire chọn lọc của chúng tôi: Solitaire 247

Cách chơi:

Chơi trò chơi này bằng cách chạm (nhấp) và kéo các thẻ.

Back to Top