Thông tin

Thông tin:

Bạn có khả năng điều khiển từ xa. Bạn có thể tác động đến các đối tượng vật chất bằng nỗ lực của suy nghĩ. Thu hút các đối tượng và ném chúng vào kẻ thù. Phá hủy tháp bằng mũi tên và sử dụng các bộ phận bị phá hủy làm vật ném. Ném các thùng thuốc nổ vào đám đông kẻ thù và xem cách kẻ thù và đạn dược của chúng phân tán theo các hướng khác nhau. Những con trùm khổng lồ mặc áo giáp, kẻ thù có khiên có thể làm chệch hướng tấn công của bạn và những mũi tên liên tục bắn vào bạn. Tiêu diệt tất cả chúng bằng telekinesis! – Hero Telekinesis

Cách chơi:

Nút chuột phải – Thu hút nút chuột trái – Ném chuột – Nhìn xung quanh WASD – Chuyển dịch chuyển – Chạy

Back to Top