Thông tin

Thông tin:

Thưởng thức phiên bản phong cách này của Trò chơi Golf Solitaire cổ điển! Mục tiêu của trò chơi là xóa tất cả các thẻ từ bảng. Bạn có thể loại bỏ một thẻ nếu nó cao hơn hoặc thấp hơn một điểm so với thẻ trên cùng trên đống.

Bạn có thể chơi game solitaire chọn lọc của chúng tôi: Solitaire 247

Cách chơi:

Nhấn vào thẻ để sử dụng

Back to Top