Thông tin

Thông tin:

Bạn đã sẵn sàng để chơi ultimate Friday Night Funkin battle chưa? FNF vs Tord / Tom / Edd là một bổ sung mới cho FNF Mods. Khả năng chơi của FNF vs Tord / Tom / Edd Mod là tốt mặc dù cực kỳ khó khăn trong giai đoạn cuối.

Cách chơi:

Phím mũi tên và WADS để chơi trò chơi

Back to Top