Thông tin

Thông tin:

Bạn đã sẵn sàng để chơi ultimate Friday Night Funkin battle chưa? FNF vs Minecraft Steve là một bổ sung mới cho FNF Mods. Khả năng chơi của FNF vs Minecraft Steve Mod là tốt mặc dù cực kỳ khó khăn trong giai đoạn cuối.

Cách chơi:

Phím mũi tên và WADS để chơi trò chơi

Back to Top