Thông tin

Thông tin:

Bạn đã sẵn sàng để chơi ultimate Friday Night Funkin battle? FNF: Tricky Phase 0 là một bổ sung mới cho FNF Mods. Khả năng chơi của FNF: Tricky Phase 0 Mod là tốt mặc dù cực kỳ khó trong giai đoạn cuối.

Cách chơi:

Phím mũi tên và WADS để chơi trò chơi

Back to Top