Thông tin

Thông tin:

Hãy chuẩn bị cho bản thân và cây cung ma thuật của bạn để đi sâu vào cuộc phiêu lưu trên máy thu thập thông tin hầm ngục được tạo ngẫu nhiên có tên là Dungeon Bow!

Cách chơi:

W A S D or Arrows = Di chuyển Sử dụng chuột để nhắm và bắn!

Back to Top