Thông tin

Thông tin:

Bác sĩ, người thực hiện các thí nghiệm thú vị, tạo ra một con quái vật do kết quả của một thí nghiệm sai một ngày. Để thoát khỏi con quái vật này, anh ta đã loại bỏ con quái vật bằng cách liên tục vượt qua các màn chơi có kết thúc khác nhau của cùng một chương. Vượt qua tất cả 10 cấp độ và thoát khỏi con quái vật!

Cách chơi:

WASD + Dấu cách nhấn phím cách để nhảy! Nhấn phím cách một lần nữa sau khi nhảy và bắn!

Back to Top