Thông tin

Thông tin:

Cargo Jeep Racing là một trò chơi lái xe thú vị, nơi bạn phải vận chuyển hàng hóa của mình đến đích mà không làm rơi nó.

Cách chơi:

AD / mũi tên trái, phải để điều khiển xe tải W hoặc mũi tên lên để nhảy

Back to Top