Thông tin

Thông tin:

Hai chú thỏ xanh và tím dễ thương trốn thoát khỏi khu rừng. Họ phải trốn khỏi khu rừng vì mọi thứ ngày càng phủ trắng tuyết. họ cần đạt được bảo vệ ở cuối mỗi cấp đạt được bảo vệ và vượt qua các cấp!

Cách chơi:

* Điều khiển thỏ tím: WASD * Điều khiển thỏ xanh: Phím mũi tên * Có sẵn nhảy đôi

Back to Top