Thông tin

Thông tin:

Trò chơi Hexa Cars là một trò chơi sinh tồn vui nhộn trên io. Mục tiêu là ở lại cuối cùng trên các bản đồ khác nhau mà không bị rơi xuống! Mỗi bản đồ khác nhau yêu cầu một kỹ năng khác nhau. Bạn có thể chơi game Hexa Cars dành cho 1 người chơi hoặc 2 người chơi. Bạn có thể mở khóa những chiếc xe mới với số tiền bạn thu thập được. Chúc vui vẻ!

Cách chơi:

Nếu chơi đơn: Di chuyển: “Phím mũi tên” Bước: “KHÔNG GIAN” Nếu chơi hai người chơi: Người chơi 1: Di chuyển: “W, A, S, D” Bước nhảy: “Q” Người chơi 2: Di chuyển: “Phím mũi tên” Bước: “KHÔNG GIAN”

Back to Top