Thông tin

Thông tin:

Chọn số lượng người chơi và cấp độ để bắt đầu trò chơi. Thổi bay đối thủ của bạn bằng cách sử dụng bom trước khi họ giết được bạn. Phá hủy các khối để lại các phần tăng sức mạnh sẽ cung cấp cho bạn những khả năng đặc biệt khi nhặt được. Mỗi người chơi có ba mạng nên họ sẽ phải bị giết ba lần để bị loại. Có một giới hạn thời gian 3 phút tại chỗ. Nếu bạn thắng một trò chơi, bạn sẽ ghi được số giây còn lại trên đồng hồ bấm giờ nhân với 250, nhân với số lượng đối thủ trong trò chơi. Thua một trò chơi sẽ dẫn đến số điểm đó bị trừ khỏi điểm số của bạn.

Cách chơi:

WASD / Phím mũi tên để di chuyển. Phím cách / G / L để dặt bom.

Back to Top