Thông tin

Thông tin:

Vẽ phần còn lại của bức tranh để hoàn thành mỗi cấp độ. Nhấp vào bóng đèn để nhận gợi ý nếu bạn gặp khó khăn ở bất kỳ cấp độ nào. Bạn có thể hoàn thành tất cả 30 bức tranh trong trò chơi trực tuyến vui nhộn này? – Vẽ Trò Chơi

Cách chơi:

Nhấp hoặc chạm để vẽ một bức tranh

Back to Top