Thông tin

Thông tin:

Peg solitaire, Solo Noble hay đơn giản là Solitaire là một trò chơi board game dành cho một người chơi liên quan đến chuyển động của các chốt trên một bảng có lỗ. Trò chơi giải đố này đã hơn 300 năm tuổi. Bạn có thể tìm ra những bước đi phù hợp để hoàn thành từng phần trong trò chơi chiến lược và logic cổ điển này không?

Cách chơi:
  • Trên máy tính sử dụng chuột để chơi.
  • Back to Top