Thông tin

Thông tin:

Một trò chơi giải đố và kết hợp gây nghiện cho những ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Di chuyển các quả bóng đúng cách để sắp xếp chúng vào các ống riêng biệt (các quả bóng cùng màu trong cùng một ống). Bắt đầu chơi! Giáng sinh vui vẻ! – Sắp Xếp Bóng Xmas

Cách chơi:

Chạm vào ống để chọn bóng trên cùng, sau đó chạm vào một ống khác để di chuyển nó đến đó. Lưu ý: Chỉ có thể đặt một quả bóng lên trên một quả bóng khác cùng màu.

Back to Top