Thông tin

Thông tin:

Đến lượt bạn điều hành cửa hàng của những người thợ khéo tay thú vị nhất trong trò chơi sửa chữa miễn phí dành cho trẻ em này. Gặp gỡ Michale trong trò chơi người siêng năng này và chứng tỏ mình là một Người khéo tay xuất sắc với người thợ nhí này. Có rất nhiều người đang chờ đợi để nhận được các dịch vụ tốt nhất của bạn trong trò chơi sửa chữa này.

Cách chơi:

Sử dụng chuột để chơi và bàn phím

Back to Top