Thông tin

Thông tin:

Pixelcraft Hidden Diamond Blocks là một trò chơi trực tuyến tuyệt vời với những đồ vật ẩn. Tìm ra các khối kim cương ẩn trong các hình ảnh được chỉ định. Mỗi cấp độ có 10 khối kim cương ẩn. Tổng cộng có 6 cấp độ. Thời gian có hạn, vì vậy hãy nhanh chóng và tìm thấy tất cả các đối tượng ẩn trước khi hết thời gian. Bấm nhầm chỗ nhiều lần sẽ giảm thời gian thêm 5 giây. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi và vui chơi!

Cách chơi:

Sử dụng chuột hoặc chạm vào màn hình.

Back to Top