Thông tin

Thông tin:

Naruto Free Fight là phiên bản Phần 2 của Spiderman Vs Naruto . Trò chơi này có 3 nhân vật phổ biến nhất (Naruto Uzumaki, Kakachi, Sasuki Uchiha), hãy chọn người chơi của bạn và tiêu diệt tất cả kẻ thù để hoàn thành tất cả các cấp.

Cách chơi:

Sử dụng các phím Mũi tên và các phím X, Z để chơi trò chơi.

Back to Top