Thông tin

Thông tin:

Trò chơi chiến tranh stickman chiến lược nhất hiện đã có sẵn. Chơi ngay tại: “Stickman Army: Team Battle”. Bạn phải lãnh đạo đội quân stickman của mình và đánh bại kẻ thù! Lên đến chiến thắng !!! Bạn chịu trách nhiệm lãnh đạo một nhóm nhỏ lính stickman. Mỗi người trong số họ có những đặc điểm và vũ khí khác nhau.

Cách chơi:

Nhấn nút màu đỏ để bắt đầu quay và nhấn lại để dừng, để bạn biết mình nhận được bản nâng cấp nào.

Back to Top