Thông tin

Thông tin:

Coloured Water & Pin – Đây là trò chơi trong đó bạn cần rút các chốt ra để giúp nước có nhiều màu sắc đi vào các bình tiếp cận. nước đầy màu sắc vào bình tiếp cận.

Cách chơi:

Coloured Water & Pin – Đây là trò chơi trong đó bạn cần rút các chốt ra để giúp nước đầy màu sắc lọt vào các bình đang đến gần.

Back to Top