Thông tin

Thông tin:

Make All Happy là một trò chơi giải đố đẹp, trong đó bạn cần phải làm cho tất cả các khối hạnh phúc. Chạm vào một khối để chuyển đổi trạng thái của nó cùng với các khối hàng xóm ngang và dọc của nó. Chuyển đổi các khối để chuyển tất cả các khối ở trạng thái vui vẻ.

Cách chơi:

Sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để chơi trò chơi này.

Back to Top