Thông tin

Thông tin:

Trò chơi huyền thoại mà bạn chơi trên giấy, Hangman hiện đã có trên PC! Chơi với CPU trong 1 Người chơi hoặc với bạn bè của bạn ở chế độ chơi 2-3-4 người chơi. Nếu bạn biết một chữ cái, bạn tiếp tục và phải cố gắng đoán từ đó. Biết nhiều lời nhất, bạn phải đánh bại đối thủ của mình.

Cách chơi:

Trò chơi chơi với “CHUỘT”.

Back to Top