Thông tin

Thông tin:

Chúng tôi hy vọng các bạn đón nhận một trò chơi khác từ danh mục Xếp hình trên trang web của chúng tôi, bởi vì chúng tôi vừa thêm trò chơi có tên Morphle Jigsaw Puzzle cho tất cả các bạn, mặc dù là một trong nhiều trò chơi giải đố mà chúng tôi đã thêm cho đến nay vào danh mục này, trò chơi này là trò chơi giải đố đầu tiên sử dụng định dạng và hình ảnh cụ thể này.

Cách chơi:

Kéo và thả!

Back to Top