Thông tin

Thông tin:

Ghép hình Logic – Game giải trí gần với thể loại trò chơi Xếp hình với cách chơi chính là xếp các hình nhỏ vào khuôn mẫu có sẵn.

Cách chơi:
  • Trên máy tính sử dụng để chơi.
  • Trên điện thoại chạm xoay ngang màn hình để chơi.
Back to Top