Thông tin

Thông tin:

Find The Naruto Face là một trò chơi trí nhớ. Nhấp hoặc chạm vào thẻ để mở. Xem và ghi nhớ sinh vật trên thẻ. Mục tiêu của bạn là mở liên tục 2 thẻ giống nhau. Mở tất cả các thẻ để hoàn thành một cấp độ.

Cách chơi:
Back to Top