Thông tin

Thông tin:

Tôi không muốn đến lớp, tôi muốn chạy ra khỏi lớp một cách bí mật. Đề phòng bị giáo viên phát hiện, bạn mở cửa lẻn ra khỏi lớp thành công. Đây là một trò chơi trốn thoát rất vui nhộn, bạn cần sử dụng nhiều loại đạo cụ để thoát khỏi lớp học, không chỉ để tránh các loại bẫy mà còn tránh bị giáo viên phát hiện!

Cách chơi:

Nhấn vào bất cứ điều gì thu hút sự chú ý của bạn và sử dụng các mục.

Back to Top