Thông tin

Thông tin:

Phản ứng của bạn sẽ chống lại sự khắc nghiệt của Colored Jumper. Bằng cách nhấp vào màn hình, bạn sẽ kích hoạt quả bóng rơi xuống và một chuỗi các nền tảng đã di chuyển bên dưới nó. Nó sẽ va vào máy bay. Mà sẽ có cùng màu với anh ta, nếu không, quả bóng sẽ đơn giản rơi xuống và trò chơi sẽ kết thúc. Bạn có thể thay đổi màu của nền tảng và ở phía dưới cùng có ba cần gạt màu với các phím tròn. Bằng cách nhấp vào chúng, bạn sẽ thay đổi màu sắc của các máy bay và quả bóng sẽ nhảy qua chúng, giành được điểm cho bạn. Giá trị lớn nhất sẽ được lưu trong bộ nhớ trò chơi.

Cách chơi:

Sử dụng chuột hoặc chạm vào màn hình!

Back to Top