Thông tin

Thông tin:

Nâng cấp phương tiện của bạn để chống lại mọi đợt tấn công của kẻ thù! Bạn càng phải tích lũy nhiều vàng để nâng cấp xe, lên cấp càng cao, bạn càng tạo ra nhiều doanh thu và bạn có thể chế tạo được nhiều xe hơn. Đây là một số nhiệm vụ để bạn hoàn thành. Hãy đến và có một thử! – Car Defender

Cách chơi:

Nhấn để chơi.

Back to Top