Thông tin

Thông tin:

Người ngoài hành tinh đang xâm chiếm hành tinh của chúng ta! Giải câu hỏi toán học và tấn công người ngoài hành tinh bằng tia laser của bạn. Bao gồm các câu hỏi cộng, trừ, chia và nhân. Bạn có thể đạt điểm cao như thế nào?

Cách chơi:

Chọn một phép toán để giải. Sử dụng chuột, chạm hoặc bàn phím để nhập kết quả.

Back to Top